Uw drukkerij en Drukwerkcalculator.nl

Geachte grafische toeleverancier,

Drukwerkcalculator.nl biedt u de mogelijkheid uw druk- en/ of afwerkmachines toe te voegen aan haar calculatiesoftware. Op basis van deze software ontvangen de gebruikers hun uniek gecalculeerde drukwerkprijzen. U kunt zelf periodiek uw prijsvariabelen (machines, papier, handling- en transportkosten) beheren, waardoor u flexibeler bent in uw prijsbeleid en met name in tijden van overcapaciteit toch een goede orderintake kunt bewerkstelligen doordat u onder het label van Drukwerkcalculator.nl levert.

Alvorens u in aanmerking komt om als leverancier op te treden voor Drukwerkcalculator.nl vindt een uitvoerige screening van uw organisatie plaats. Omdat er hoge eisen gesteld worden aan de kwaliteit en voorspelbaarheid van het drukwerk is een kwaliteitsaudit het startpunt van samenwerking.

Heeft u interesse om toeleverancier te worden,  neem dan contact met ons op!

 

Drukwerkcalculator.nl

Ferd Luttikhuis

06 145 178 13

 

 

Speciale producten