Offerte

 

Een offerte is een formele aanbieding van werkzaamheden. Een offerte wordt over het algemeen opgesteld op verzoek van een potentiële klant van een bedrijf. Een offerte kan gaan over een dienst (bijv. de bouw van een woning, een bepaald onderzoek, of een reparatie) of over een product (bijv. de aanschaf van een computer of een verzekering).

Veel potentiële klanten zullen offertes aan meerdere bedrijven vragen, om deze te kunnen vergelijken. Daarvoor is het noodzakelijk een eenduidige offerte uitvraag op te stellen.

Een offerte dient te bevatten:

  • Een beschrijving van de werkzaamheden of het geleverde product
  • Een prijs. Dit kan een vaste prijs zijn, maar ook één op nacalculatie (ook wel "uurtje factuurtje" genoemd). De prijs kan ook een aantal stelposten bevatten en dient te zijn aangegeven of deze incl. of excl. btw is.
  • Eventuele van toepassing zijnde kortingen
  • Een planning van de werkzaamheden, met daarin aangegeven onder welke voorwaarden de planning gehaald wordt, bijvoorbeeld tijdige opdrachtverlening.
  • De geldigheidsdatum, dat wil zeggen tot wanneer de offerte geldig is
  • Voorwaarden. Er kan worden verwezen naar algemene voorwaarden, of voorwaarden van organisaties. Ingenieursbureaus gebruiken bijv. vaak de voorwaarden van de ONRI
  • Een geldige ondertekening. In Nederland moeten offertes worden ondertekend door een procuratiehouder van het bedrijf, hetgeen te controleren is bij de Kamer van Koophandel.

Voor complexe en dientengevolge vaak dure producten en/of diensten wordt de eigenlijke offerte aangevuld met een zakelijk voorstel.

Categorieën

Drukwerk